Redactioneel advies

Maak doordachte keuzes
Goed kunnen schrijven is één ding, succesvol publiceren een ander. Ik help mensen met het maken van doordachte keuzes over hun publicaties. Daarbij gaat het om het bepalen van:

  • de inhoud van de publicatie: vaak weten schrijvers wel wat het onderwerp van hun publicatie is, maar hebben ze moeite met het kiezen van de juiste invalshoek.
  • het juiste medium. Komt de boodschap het beste over via een website, tijdschriftartikel, folder, nieuwsbrief of persbericht? Stuk Producties kent de mores van de media. Dit voorkomt teleurstellingen bij het lukraak uitventen van die zo doordachte boodschap.


Voor wie?

Ik geef redactioneel en conceptueel advies bij vragen als:

  • Wij willen een nieuwe publicatie maken. Hoe pak je dat aan?
  • Mijn nieuwsbrief/personeelsblad/website wordt nauwelijks opgemerkt. Waarmee maak ik ze lezenswaardiger?
  • Omslachtige teksten lezen niet lekker. Hoe maak ik ze doeltreffend?
  • Hoe zorg ik voor een goede structuur in mijn boek?