Hoofd- en eindredactie

In hoofd- en eindredactie kom ik het meeste tot mijn recht. Het liefst word ik al in een vroeg stadium betrokken bij het maken van een product, zodat ik de regie kan voeren vanaf het prille begin tot en met het gedrukte of digitale eindresultaat. Als hoofd- en eindredacteur werk je vaak samen met andere professionals. Dat vind ik altijd erg prettig. In de loop der jaren heb ik dan ook een groot netwerk van creatieve en betrouwbare fotografen en vormgevers opgebouwd.

Ik maak een onderscheid tussen de eindredactie van teksten en de (hoofd)redactie van een gehele publicatie:

Eindredactie
Met een kritisch oog doorloop ik geleverde teksten: rapporten, interviews, boeken, webteksten, tijdschriften. Ik schaaf aan structuur, stijl, toon, spelling en interpunctie totdat de tekst perfect is. Dit in nauwe samenspraak met de auteur.

(Hoofd)redactie
Een (hoofd)redacteur geeft leiding aan alle fasen van het redactieproces, van brainstormfase tot drukproefcontrole. Als (hoofd)redacteur werk ik een idee uit tot een vastomlijnde briefing met een heldere invalshoek, ik stuur journalisten/tekstschrijvers aan, instrueer fotografen en vormgevers, verzorg de gehele eindredactie en begeleid het drukproces.

Ervaring
Vijf jaar lang zat ik in de redactie van opinieblad Humanist. Op ad interim basis verzorgde ik er een half jaar lang de hoofdredactie. Ook bij Circuit, een Nijmeegs hogeschoolblad, verving ik tijdelijk de hoofdredacteur. Voor Link, een kwartaalblad van de Universiteit Utrecht dat zich richt op vwo-scholieren, redigeerde ik alle teksten. Ik was vast redactielid van Atletiek Magazine en tijdelijk redacteur bij de Gelderlander (sportredactie, stadsredactie, regioredactie). Verder redigeerde ik alle teksten van Het gedroomde land, een boekje over Afrikaanse jongeren in Nederland. Ook heb ik verschillende rapporten geredigeerd.