Brochures en jaarverslagen

Het juiste concept
Meer nog dan bij andere schrijfsels is het bij jaarverslagen en brochures erg belangrijk om een goed concept te bedenken. Hoe preciezer is bedacht wat een tekst 'moet doen', hoe gemakkelijker het is om de juiste toon te treffen.

Daarom spreek ik met opdrachtgevers goed door wat ze precies willen. Voor wie zijn de teksten bedoeld? Wat willen ze ermee bereiken? Is de vorm waarin ze de boodschap gieten wel de juiste? Met de antwoorden in het achterhoofd ontwerp ik vervolgens een concept. Voor de uitvoering schakel ik soms anderen in, maar meestal schrijf ik deze teksten liever zelf.

Jaarverslagen
Verschillende opdrachtgevers komen regelmatig bij me terug voor het verzorgen van hun jaarverslag. De TU Delft en Greenpeace bijvoorbeeld. Ook leverde ik bijdragen aan jaarverslagen van de Universiteit Utrecht, E-Quality en Stivoro.

Brochures
De NCDO schakelt me vaak in bij de productie van brochures. Een voorbeeld is de publicatie over de deelname van migranten aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in hun land van herkomst. In opdracht van E-Quality maakte ik posters met uitspraken van politici. Voor de Universiteit Utrecht schreef ik mee aan verschillende voorlichtingsbrochures.